Sataservicelle näkyvyyttä kahdessa kunnossapidon ammattilehdessä

Uusimmissa Promaint (4/2015) ja Kehittyvä elintarvike (4/2015) lehdissä ilmestyi artikkelit Sataservicen ja Arlan yhteistyöstä.