Modernisointi lisää käyttöikää ja tuo uusia ominaisuuksia

Modernisointi on paikallaan, kun laite tai sen tekninen osa lähestyy laskennallista käyttöikäänsä. Projektin avulla parannetaan käyttöastetta, nosturin hallittavuutta sekä vältytään mahdollisilta työtapaturmilta.

Nosturin modernisoinnin laajuus katsotaan aina tapauskohtaisesti. Usein nostureissa mekaanista käyttöikää on jäljellä, mutta sähkö-automaatiojärjestelmät ja kaapeloinnit vaativat päivitystä. Vanhaksi käyneiden sähkö-automaatiojärjestelmien aiheuttama epäluotettavuus on kuitenkin helposti korjattavissa tämän päivän vaatimusten tasolle. Modernisoinnin etenemisestä kertoi tarkemmin Rauman Meriteollisuus yksikön huoltopäällikkönä toimiva Markus Lappalainen, joka on vastuussa pääosin kyseisten projektien kulusta.

Modernisointiprojekti lähtee aina liikkeelle tilanteen kartoituksesta ja lähtötietojen mukaan toteutettavista sähköisistä ja mekaanisista laskelmista jarruille ja moottoreille. Nosturiin suunnitellaan uudet sopivat laitteet kuten esimerkiksi moottorit, taajuusmuuttajat, ylikuormasuojat ja jarrut. Laitevalinnat tehdään tapauskohtaisesti, jonka yhteydessä suositaan hyväksi koettuja komponentteja. Taajuusmuuttajat auttavat parantamaan nosturin hallittavuutta ja liikkeiden pehmeyttä. Kiihdytykset ja jarrutukset voidaan säätää aina kohteeseen sopivaksi. Muita taajuusmuuttajakäytön etuja ovat pienempi käynnistysvirran tarve ja kevyempi mekaaninen rasitus nosturin rakenteelle.

Ohjelmistot ja ohjaustekniikat on koottu vakiokomponenteista mahdollistaen niiden muunneltavuuden juuri käyttäjän toiveiden mukaiseksi. Mikäli nosturille halutaan paikoitusominaisuus, se varustetaan absoluuttiantureilla. Laitteiden keskinäinen kommunikointi taajuusmuuttajien, logiikan ja anturien välillä tapahtuu kenttäväylällä, useimmiten Profibus- tai Profinet-väylällä. Alas käyttäjätasolle asennettava kosketusnäyttö yhdistetään nosturiin Bluetooth- tai WLAN-yhteyden avulla. Kosketusnäytöltä nähdään rajatiedot, kaappien lämpötilat ja mahdolliset häiriöt. Etäyhteys mahdollistaa asiantuntijamme ohjelmoinnin, parametroinnin ja vikadiagnostiikan vaikka toimipisteeltämme.

Valmiit keskukset ja komponentit vaihdetaan nosturiin noin viikossa, mikä on yleensä sovitettu esim. laitoksen huoltoseisokkiin. Tämän mahdollistaa jo etukäteen suoritetut logiikoiden ja laitteistojen FAT-testit ja jopa moottorien ID-ajot. Alan ammattilaiset suorittavat nosturien asennuksen ja käyttöönoton, joiden jälkeen nostureille suoritetaan vielä käyttöönottotarkastus.

Nosturien modernisointi parantaa monelta osin niiden käyttömukavuutta. Automatisointi tuo korkeamman käyttöasteen uusien toimintojen myötä, mahdollistaen mm. nosturin toiminnan seurannan etänä. Taajuusmuuttaja taas parantaa nosturin käyttäjän käyttömukavuutta hallittavuutta ja liikkeiden pehmeyttä. Siltanosturit varustetaan usein myös radio-ohjauksella, mikä takaa kuljettajalle paremman näkyvyyden. Yksi tärkeimmistä modernisoinnin tuomista eduista on korkeampi työturvallisuusaste. Projektin yhteydessä nostureihin lisättävät törmäyksenesto- ja turvajärjestelmät parantavat työturvallisuutta ja auttavat jatkossa välttämään mahdolliset henkilövahingot.

Olemme aktiivisesti mukana parantamassa asiakkaan tuottavuutta ja toimimme aina lähellä asiakasta. Monet ovatkin toistuvasti valinneet meidät modernisoinnin toimittajaksi korkean ammattitaitomme sekä sujuvan yhteistyön tuloksena. Modernisoinnin sisältö voidaan heti aluksi kartoittaa yhdessä, jonka jälkeen annamme suosituksen jatkotoimenpiteistä, kommentoi Tapani Metsävuori.

 

nosturit

”Modernisoinnin kohteet voidaan heti alussa kartoittaa yhdessä, jonka jälkeen annamme suosituksen jatkotoimenpiteistä.”

 

 

Teknologiajohtaja, Tapani Metsävuori

puh. 040 050 9927

sähköposti tapani.metsävuori@sataservice.com

 

Kirjoittanut: Jenna Potila