Palvelutasot

Kokonaiskunnossapidon sopimus kattaa nimensä mukaisesti koko tuotantoprosessin kunnossapidon. Se poistaa alihankintaketjun turhat kulut kokonaisprosessista ja laskee kustannuksia mm. minimoimalla yllätykselliset tuotantoseisakit ennakoivan ja suunnitelmallisen käynnissäpidon keinoin. Vaikka kustannukset laskevat, prosessien luotettavuus ja tuottavuus nousevat.

Kokonaiskunnossapitosopimuksemme on aina yhteisten neuvottelujen tulos. Siinä on huomioitu asiakkaan tarpeet, toiveet, kunnossa- ja käynnissäpidon nykytila ja kehityksen kohteet, työturvallisuus sekä asiakkaan oman teollisuudenalan työolosuhteet, säännökset ja toimintatavat.

Sataservice on helppo integroida toimintaan, järjestelmiin ja työtapoihin, sillä olemme valmiita laittamaan itsemme likoon haasteita pelkäämättä. Sitoutumisellamme mahdollistamme asiakkaillemme toimivan ja kehittyvän kunnossapito-organisaation, joka tukee tuotannon häiriötöntä ja kustannustehokasta toimintaa turvallisessa ympäristössä.


1.0 HUOLLOT, KORJAUKSET JA MODERNISAATIOT

Yksittäistoimitukset ja projektit

2.0 KÄYTTÖVARMUUTTA KAIKISSA TILANTEISSA

Ylläpitosopimus

3.0 TUOTTAVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA KEHITYSTÄ

Laitoksen tai sen osan kokonaiskunnossapito